Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
IKV

Blokový grant

                            

 

Podporované grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

 

Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach, občianske združenie na pomoc sociálne slabým občanom, realizuje za pomoci finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu projekt „Komplexná pomoc rodinám v núdzi“.
Cieľom projektu je zvýšiť a posilniť akcieschopnosť a efektívnosť činností žiadateľa v oblasti pomoci rodinám, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, resp. sociálne vylúčené. Členovia týchto rodín pochádzajú často zo sociálne znevýhodneného prostredia, kumuluje sa u nich množstvo faktorov, ktoré vedú k dysfunkcii rodiny. Ide napr. o bývalých bezdomovcov, odchovancov detských domov, osoby po výkone trestu, závislých na návykových látkach a pod. Cieľovou skupinou, ktorej členom je projekt určený, sú predovšetkým úplné i neúplné rodiny v núdzi a deti z týchto rodín.
Naplneniu hlavného cieľa bude napomáhať realizácia čiastkových, v rámci ktorých pomôže projekt odborne vyškoliť personál na prácu s rodinami v riziku sociálneho vylúčenia, ďalej zaistiť dostatočnú poznávaciu bázu pre zdôvodnenie zásahov a špecifických prístupov pri práci s danými rodinami, vypracovať a realizovať komplexný program starostlivosti o tieto rodiny a na neposlednom mieste tiež vykonávať osvetu o pomoci rodinám v núdzi. Súčasťou projektu je tiež dokončenie rekonštrukcie školy v Malom Slavkove na 9 sociálnych bytov, ktorá poskytne 9 rodinám v núdzi nielen možnosť bývania, ale aj dlhodobú sociálno – preventívnu starostlivosť pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov.
Filozofia a stratégia projektu vyjadruje snahu naštartovať trvalo udržateľný proces po dobe ukončenia projektu s dôrazom na čo najväčšiu spoločenskú integráciu rodín v núdzi.
 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár1899409

Úvodná stránka