Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
IKV

Dajme im nádej a zmysel života

Názov projektu: Dajme im nádej a zmysel života

 Cieľ projektu: Podporiť sociálnu inklúziu mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti s cieľom viesť samostatný život.

 Aktivity projektu:

1. Vzdelávanie a zvyšovanie odbornej kapacity odborného personálu
1.1. Vzdelávací kurz - Mediácia pre oblasť sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
1.2. Program supervízie

2. Individuálne poradenstvo
2.1. Príprava individuálnych plánov osamostatňovania sa
2.2. Spracovanie metodiky projektu

3. Programy osamostatňovania mladých dospelých v zariadeniach IKV
3.1. Program osamostatňovania sa pre mužov
3.2. Program osamostatňovania sa pre ženy
2.3 Program ochranné krídla

  Po skončení realizácia projektu žiadateľ očakáva skvalitnenie služieb mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti s dôrazom na čo najväčšiu mieru spolurozhodovania klientov a rešpektovaní ich individuálnych potrieb, ktoré napĺňajú ich osobné ciele.

 

Kód ITMS: 27120130547
Miesto realizácie projektu: okres Kežmarok
Číslo Výzvy: OPZaSI-FSR-2011/2.1/01
Obdobie realizácie: 1.7.2013-31.12.2014
Výška NFP: 90 189,96 €

                                                     

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár1899375

Úvodná stránka