Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
IKV

DNSPM

Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

 

DNSPM.jpgDruh zariadenia: Domov sociálnych služieb
Kapacita: 35 príjemcov sociálnej služby
Miesto poskytovania sociálnej služby:05973 Žakovce 198
Klienti: telesne postihnutí muži a ženy
Služby: nepretržitá starostlivosť pre telesne postihnutých, ubytovanie, stravovanie, opatrovanie, pranie, poradenstvo, duchovná pomoc, administratívna pomoc, bezbariérový prístup do všetkých priestorov zariadenia.
Pôvodná myšlienka bola rekonštruovať starú faru na zariadenie pre telesne postihnutých, no po porade s odborníkmi sme sa rozhodli postaviť v záhrade novú budovu pre telesne postihnutých. Jeden z týchto odborníkov Ing. František Rákoš z firmy EKORA sa ponúkol, že sponzorsky vypracuje projektovú dokumentáciu pre „Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie“, určený pre tých bratov a sestry, ktorí sú odkázaní na pomoc iných ľudí. Budovu sme začali stavať v máji 1993 a v decembri 1999 tu našli útočisko a ubytovanie prví telesne postihnutí.
Misijný dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - slúži pre 30 telesne postihnutých, ktorí v ňom nachádzajú svoj domov. V tejto budove bývajú taktiež dievčatá, ktoré sa o telesne postihnutých starajú. Nachádza sa tu kaplnka, kde začíname každý deň svätou omšou ráno o 715 hod. Po svätej omši tu mávame komunitu s bez-domovcami. Na prízemí je kuchyňa a jedáleň, kde sa spoločne stravujú telesne postihnutí, ale aj bezdomovci z vedľajšej budovy.
Táto budova bola postavená svojpomocne - za finančnej a materiálnej pomoci ľudí šľachetného srdca, za pomoci rôznych podnikov, spoločností, priateľov zo zahraničia... Dá sa povedať, že táto budova je dielom bezdomovcov. Podstatnú časť prác na nej v rámci pracovnej terapie vykonali práve bezdomovci.

Prečo dom pre telesne postihnutých, prečo tento areál?
Prvotná myšlienka v Žakovciach, ako je už vyššie uvedené, bola pomôcť telesne postihnutým, ktorí si sami nedokážu pomôcť a sú odkázaní na pomoc ostatných ľudí. Na Slovensku je mnoho telesne postihnutých, ktorí často žijú v nevyhovujúcich podmienkach. Na rozdiel od ostatnej spoločnosti, nedokážu si sami zabezpečiť bývanie a tak sú odkázaní na našu pomoc. V našom zariadení máme mnoho starších ľudí, ktorí žili sami a keď sa ich zdravotný stav zhoršil natoľko, že už nedokázali žiť samostatne a nemali nikoho, kto by im pomáhal našli komplexnú starostlivosť u nás. Ku nám sa dostávajú najmä cez zdravotnícke zariadenia, resp. sociálne kurátorky. Špecifickou skupinou telesne postihnutých sú v našom zariadení tí, ktorí ku nám prišli ako bezdomovci. Na ulici kde je nečistota, podchladenie, nekvalitná strava, často nekvalitný alkohol, je len krôčik ku rôznym gangrénam, ktoré majú za následok amputáciu a telesne postihnutie. Títo ľudia sú už navždy postihnutí a odkázaní na pomoc. Aj keď si niektorí zavinili postihnutie sami, predsa sú ľudia a my ostatní ich nemôžeme za to odpísať a nechať napospas osudu. Títo ľudia, keďže sú pripútaní na invalidný vozík majú oveľa viac času na zhodnotenie, oľutovanie a podľa možností aj na nápravu svojho predchádzajúceho života. Často si našli oveľa intenzívnejší kontakt s Bohom ako máme my „všestranne zdraví“ a raz pri poslednom súde sa budeme čudovať kto všetko nás v živote predbehol. V čase osobného voľna často strávia v kaplnke pred krížom v samote a tichosti za deň viac času ako my snáď za celý rok. V modlitbe je tá sila, z ktorej my ostatní môžeme čerpať. Symbióza je tu v tom, že kým telesne postihnutí, ktorí nemôžu pracovať sa za bezdomovcov, personál a dobrodincov modlia, títo sa o nich starajú po telesnej stránke.


 

DNSPM

posedenie

posedenie

kŕmenie

kŕmenie


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár1899373

Úvodná stránka