Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
IKV

História

INŠTITÚT KRISTA VEĽKŇAZA 


Charitatívny projekt 

Sme Inštitút, ktorý má okrem iného v náplni svojej činnosti pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú. 

Biskup Eduard Kojnok dekrétom 231/1990 zo dňa 16. 3. 1990 zriadil Sekulárny Inštitút Krista Veľkňaza. Následne bol zaregistrovaný na Ministerstve kultúry SR.
Inštitút bol zaregistrovaný aj na Ministerstve vnútra SR dňa 27. 11. 1992 ako občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990.

V máji 1991 sme dostali od spišského sídelného biskupa Františka Tondru na našu charitatívnu činnosť, ktorá je tiež zahrnutá v stanovách IKV, areál starej fary v Žakovciach v okrese Kežmarok, aj s priľahlými budovami.
V roku 2003 vznikla pobočka aj v Českej republike a taktiež je zaregistrovaná na Ministerstve vnitra ČR ako občianske združenie so sídlom v Bílej Vode u Javorníka. 

Inštitút Krista Veľkňaza je spoločnosťou kňazov a laikov žijúcich vo svete. Členovia sa snažia naplniť odkaz slov II. Vatikánskeho koncilu, zvlášť dekrétu o laickom apoštoláte. Náš Božský Veľkňaz Pán Ježiš Kristus povedal: „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som Ja medzi nimi.“(Mt18, 20) 

Ciele Inštitútu Krista Veľkňaza v duchovnej oblasti:
a) pestovať a rozširovať úctu a lásku ku Kristovi Veľkňazovi, prítomnému v Najsvätejšej sviatosti Oltárnej a k Panne Márii;
b) uvádzať do života náuku Cirkvi o všeobecnom kráľovskom kňazstve Božieho ľudu a tak prebúdzať veriacich k uvedomelej a zodpovednej apoštolskej činnosti v úzkej spolupráci s hierarchickým kňazstvom;
c) pracovať v charitatívnej činnosti akéhokoľvek druhu, podľa potrieb trpiacich a núdznych bratov a sestier.


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár1899405

Úvodná stránka