Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
IKV

Pontis - Nezávislosť


Názov projektu: Nezávislosť

z nadačného fondu Východoslovenská energetika a.s. v Nadácii Pontis

Projekt sa snaží o rozvíjanie pozitívnych a funkčných možností, psychických funkcii, procesov a vlastnosti osobnosti osôb závislých na návykových látkach. Sociálno-psychologickým výcvikom sa snaží zbaviť závislostí od rôznych návykových látok a zároveň rozvíjať ich pozitívne vlastnosti. Poznávacou cestou do Francúzska chceme získať inšpiráciu a nové poznatky pri riešení problémov osôb závislých na návykových látkach a zároveň nadviazať spoluprácu s resocializačnými strediskami vo Francúzku. Keďže máme v oblasti resocializácie veľké skúsenosti, chceme ich odovzdať ľuďom ktorí pracujú so závislými osobami, resp. sa o túto problematiku zaujímajú.

Východisková situácia, stav pred začatím projektu:
Väčšina našich klientov, ktorým pomáhame vyliečiť sa zo závislosti sú bezdomovci, teda ľudia, ktorí nemajú rodinné zázemie, príbuzní o nich nemajú záujem. Títo ľudia sú často krát psychicky veľmi zraniteľní, preto prepadajú rôznym závislostiam (alkohol a drogy). Nemajú vytvorené sociálne väzby, nemajú motiváciu, absentujú u nich sociálne a komunikačné zručnosti, strácajú sebadôveru – neveria si.

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zdokonaľovať a rozvíjať pozitívne a funkčné možnosti, psychických funkcií, procesov a vlastnosti osobnosti osôb závislých na návykových látkach a rozširovať spôsob resocializácie v našom zariadení.

Prínos projektu:
Prínosom projektu bolo že do aktivít projektu sa zapojilo 30 účastníkov z cieľovej skupiny, prioritne zameraných na mladých prevažne z detských domov závislých na návykových látkach kde sme sa snažili o prekonanie psychologických prekážok a bariér, ktoré majú osoby závislé na návykových látkach, zvýšenie informovanosti spoločnosti o spôsoboch resocializácie.

 

CELKOVÉ ZHODNOTENIE PROJEKTU


Celkovo možno projekt zhodnotiť veľmi pozitívne. Tento projekt pomohol klientom ako aj personálu resocializačného zariadenia. Projekt pomohol k vytvoreniu dobrej atmosféry v skupine, utuženiu skupiny a jej aktivizácie do budúcna.

 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár1899378

Úvodná stránka